شبکه صنعتی در یاسکاوا

قابلیت استفاده از کلیه شبکه های رایج صنعتی در اینورترهای یاسکاوا

این اینورترها ارتباط از طریق پروتکل Modbus را ساپورت می نمایند لذا این امکان وجود دارد که با استفاده از پورت های سریال و یا پروتکل ماکرو نوشته شده بر…

ادامه مطلب